Samferdselsminister Jon Georg Dale Åpner ny Parsell mellom Larvik-Skien, Fredag 28.9.18 i Larvik.