Røykdykker bilen til Bamle Røde Kors, var også tilstede på Åpen dag for Brannvesenet Lørdag 21.9.18 på Eik.